Ondersteuning en evaluatie op locatie

Tijdens en na de opening van een nieuwe bar of na trainingsessies staat A Bartender Network altijd voor u klaar om uw bartenders op locatie te ondersteunen, adviseren en te evalueren hoe het gaat.
Het verloop in de horeca kan hoog zijn, daarom kunnen wij waar nodig bijsturen of extra trainen.
Continuïteit in kwaliteit is de sleutel tot het succes van uw bar. Het is daarom zeer belangrijk om regelmatig te evalueren en een vinger aan de pols te houden.